دکتر علی رجایی

دکتر رجایی

نام و نام خانوادگی : علی رجایی Flag_of_Germany (برای مشاهد رزومه به زبان آلمانی بر روی پرچم کلیک کنید)

سال تولد : 1342

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail a-radjaie@araku.ac.ir Ali.Radjaie@gmail.com

Site http://araku.ac.ir/~a_radjaie/

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

زندگينامه (فارسي)  Lebenslauf Persisch PDF

زندگينامه (آلماني) Lebenslauf Deutsch PDF

 

 

 

به نام داناي توانا

 

علی رجائی

متولد سال: 1343           شهر: اراك         

شغل: عضو هيئت علمي دانشگاه اراک       مرتبة علمی: استاديار

آدرس:  اراك: دانشگاه اراك، جنب ميدان دكتر شريعتي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات انگليسي، بخش زبان دوم آلمانی،  كدپستي:  8138 ـ 8 ـ 38156   تلفن:  4/32777401 ـ 086

E-Mail:  a-radjaie@araku.ac.ir  &  Ali.Radjaie1964@gmail.com

HomePage:  http://araku.ac.ir/~a_radjaie/

 

تدريس و پژوهش:

1397 – 1381  
دانشگاه اراک: دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان انگليسی، بخش: زبان دوم آلمانی

1381 – 1379  
دانشگاه اصفهان: دانشکده زبانهای خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخصصی زبان آلمانی

1378 – 1377  
دانشگاه تهران: دانشکده زبانهای خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخصصی زبان آلمانی

 

تحصيل:

1377 – 1372 :  دكتراي تخصصي PhD

رشتة اصلي: "ادبيات و زبانشناسي آلماني" ـ دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان، رشتة فرعی: "اسلام شناسی و  ايرانشناسی"  دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان،  عنوان رساله:  “غزليات عاشقانه‌ـ ‌عارفانة حافظ در ترجمه‌هاي روكرت  و  ديوان غربي ـ شرقي گوته”

1372 – 1368 :  كارشناسي ارشد M. A.

رشتة: "آموزش زبان آلماني" ـ دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان، ـ قبولي در امتحان اعزام دانشجو به خارج از كشور و اخذ بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالي، ـ دانشگاه هايدلبرگ، آلمان ـ رشتة:  "آموزش زبان آلمانی"

1368 – 1362 :  كارشناسي B. A.

رشتة: "مترجمي زبان آلماني" ـ دانشگاه تهران

 

كتابهاي منتشر شده: 

1396 : رجائي، علي: ادبيات تطبيقی ايران و آلمان؛ غزليات حافظ در ترجمه های فريدريش روکرت؛  انتشارات پيام ديگر (دانشگاه اراك) 1396. 304 صفحه، شابک: 2-90-7623-964-978. 

1395 : رجائي، علي: درآمدي بر ادبيات آلمان؛  تاريخ ادبيات، دوره ها  و تست هاي ادبي، انتشارات پيام ديگر (دانشگاه اراك) 1395. 153 صفحه، شابک: 1-71-7623-964-978.

1394 : رجائي، علي: عمر خيام، اسطورة سرنوشت؛ رباعيات  عمر خيام به سه ترجمه (فارسی ـ آلمانی)، انتشارات مهر کتيبه، اراک 1394. ح. 165 صفحه، شابک: 0-52-9939-964-978.

1392 : رجائي، علي: حافظ عصر مدرن؛ ديوان کامل حافظ (فارسی ـ آلمانی)، انتشارات مهر کتيبه اراک 1393. 1114 صفحه، شابک: 1-42-9939-964-978.

1392 : رجائي، علي: کهکشانی ها: برگزيده اشعار دکتر علی رجائی (اميد)؛ چاپ مهر کتيبه، اراک 1392، 192  صفحه، شابک: 2-03-9939-964-978.

1391 : رجائي، علي: آموزش آلمانی با روش سمعی ـ بصری؛ دو زبانه (آلمانی ـ فارسی + 1 دی وی دی) 1391، نشر صبح صادق ـ گلها، چاپ اول، قم 1391،  161  صفحه، (چاپ دوم تهران نشر جوان 1394)، (چاپ سوم دانشگاه اراك 1396)، (شابک: 9-90-8403-964-978).

1390 : رجائي، علي: دورة فشردة زبان آلمانی؛ کتاب آموزشی دانشگاهی، دو زبانه (آلمانی ـ فارسی + 1 دی وی دی)، نشر جوان ـ  چاپ اول، تهران 1390، 332 صفحه. (چاپ دوم: 1392)، (چاپ سوم دانشگاه اراك 1395)، (شابک: 8-17-7112-964-978).

1390 : رجائی، علی: غزليات عاشقانه‌ـ ‌عارفانة حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت  و  ديوان غربي ـ شرقي گوته؛ انتشارات ارگون ـ وورتسبورگ، آلمان 1377، 362 صفحه. (با مقدمه ای از شرق شناس معروف: خانم پروفسور آنه‏ماري شيمل).

 

مقالات علمي ـ پژوهشي:

ـ رجائي، علي:  هارمونی، آهنگ و سجع در ترجمه آلمانی قرآن؛ در مجلة: پژوهشهای ادبی ـ قرآنی، دانشگاه اراک، شماره 19، سال پنجم 1396، ص.: 163-141.

ـ رجائي، علي:  ترجمه ادبی و ادبيات تطبيقی؛ در ترجمه های فارسی ـ  آلماني؛ در کتابچة همايش: ترجمة ميان فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران سال 1396. 

ـ رجائي، علي:  ترجمه ناپذيری در آثار کلاسيک ايران و آلمان؛ در کتابچة همايش: ترجمة ميان فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران سال 1396. 

ـ حسن لی، کاووس / رجائي، علي:  پرتوافشانی بر  آثار سعدی؛ در فصلنامة اشپكتروم ايران، شمارة 2 ـ  2017،  آلمان / 1396، ص.: 21ـ32. 

ـ يزداني، هوشنگ / رجائي، علي:  ارتباط متقابل فرم و محتوي در سبك‏شناسي جديد و بلاغت سنتي قرآن، بررسي آسيب شناسانة چند جستار؛ در مجلة: پژوهشهاي زبانشناختي، دانشگاه تهران، دورة 6، شماره1، تهران 1395، ص.  92 ـ 55.

ـ رجائي، علي:  اعتدال و ابعاد مختلف آن؛ در فصلنامة اشپكتروم ايران، آلمان: شماره 1 سال 2016 / 1395، ص.: 69-53. 

ـ رجائي، علي: شرح كريستوف بورگل بر برگزيده اي از غزليات حافظ؛ در دفتر حافظ پژوهشي ـ شيراز مركز حافظ شناسي، 1394، شماره 18، ص. 124 ـ 101. 

ـ رجائي، علي: عرفان در ادبيات كلاسيك ايران؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2015 ـ  آلمان / 13943، ص.: 55-41. 

ـ رجائي، علي: فرهنگ در فضای تاريخ معنوی ايران؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2014 ـ  آلمان / 1393، ص.: 24-11. 

ـ رجائي، علي: بينامتنيت بعنوان فرهنگ تفاهم؛ سخن نزد حافظ و گوته؛ در مجلة اشپكتروم ايران، 2013/1392،   ص.: 83 ـ 53 .

ـ رجائي، علي: حافظ و گوته دو همفگر در دو عصر مختلف؛ (قسمت اول و دوم) در مجلة اشپكتروم ايران، 2005/1384،   ص.: 122 ـ 85.

ـ رجائي، علي: حافظ و گوته دو همفگر در دو عصر مختلف؛ در:  (قسمت اول) مجلة فرهنگي، هنري، تاريخي اطلاعات ايران، بخش فرهنگي سفارت ج. ا. ايران در وين ـ اتريش، آوريل  2003  شمارة 26. اينترنت: راديو  اِف اِر اُ – اتريش.

ـ رجائي، علي: نشر و گسترش ادبيات مشرق زمين در آلمان؛ در:  برگ سبز، به كوشش تورج رهنما، انتشارات آتنا 1378، صفحه 35-17.

ـ رجائي، علي: حافظ و كلام چند معنائي؛ در مجلة اشپكتروم ايران، رايزني فرهنگي ج. ا. ايران در آلمان 1997/1377، ص. 122-59.

 

مقالات و ترجمه ها:

ـ رجائي، علي: (مترجم): تأثير  ادبيات بر تشكيل مرزها و تغيير هويت عمومي؛ تأليف: دكتر مهرداد اکبری گندمانی، در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 2، سال 2016 ـ  آلمان / بهار 1395، ص.  59-71.

ـ رجائي، علي: (مترجم): مؤلفه هاي هويت انساني در شاهنامه فردوسی؛ تأليف: دكتر حسن حيدری؛ در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 2، سال 2016 ـ  آلمان / بهار 1395، ص. 73-86. 

ـ رجائي، علي: (مترجم): جهاد، اقدامی به منظور فقرزدائی، معنای گستردة يک واژه؛ تأليف: نيلوفر و ياسمن سلمانی، در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 1، سال 2016 ـ  آلمان / بهار 1395، ص. 89-103.

ـ رجائي، علي: (مترجم): كورة عرفان؛ نمادهاي عرفاني در نقش هاي سفال و كاشي ايران؛ مهدي رجائي: در مجلة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2015 ـ  آلمان / اسفند 1393، ص. 71-55. 

ـ رجائي، علي: (مترجم): باران سازها؛ يک گزارش و فيلم تلويزيونی؛ با کمک ميشائيل فوکت؛ مجيد عبدالعزيز و آندره آس فآيفر؛ پخش شده از شبکة تلويزيونی فوکت و الجزاير؛ کمک رسالة تحقيقی دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، رشتة مهندسی عمران آب، علی مختاری. مرداد 1394، 22 صفحه، به همراه فيلم تلويزيونی.

ـ رجائي، علي: (مترجم): معنا، ساختار و وظيفة فلسفةميان فرهنگي؛ سخنراني استاد پروفسور حميدرضا يوسفي از دانشگاه كوبلنتز آلمان در دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت 1394، 15 صفحه.

 

سرپرستي رساله هاي دانشگاهي:

1386 ـ رسالة کارشناسی ارشد، موضوع:  "قرآن کريم در آينة ترجمه های آلمانی فريدريش روکرت و رودی پارت،"  ارائه شده توسط: فهيمه فياضی، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان آلمانی.  استاد راهنما:  دکتر علی رجائی، استاد مشاور: دکتر حميده بهجت، دانشگاه تهران،  شهريور 1386.

1385 ـ رسالة کارشناسی ارشد، موضوع:  "نقد ترجمه های ديوان غربی ـ شرقی گوته" ارائه شده توسط: مريم رفيعی، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبيات آلمانی.  استاد راهنما:  دکتر علی رجائی، استاد مشاور: دکتر ابراهيم استارمی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران اسفند 1385.

 

داوري مقالات:

1396 ـ داوری مقالة علمی ـ پژوهشی با عنوان: "واکاوی اسم های مختوم به –e در زبان آلمانی: بر اساس راهبردهای تعويض"، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی: مجلة: "پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی"، تاريخ: 20/ 09/ 1396 ـ کد مقاله: JFLR  341-201712.

1396 ـ داوری مقالة علمی ـ پژوهشی با عنوان: "واکاوی مشتقات پيشوندی –be در زبان آلمانی: بر پاية فرآيندهای تعديل و تعويض"، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی: مجلة: "پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی"، تاريخ: 12/ 07/ 1396 ـ کد مقاله: JFLR  394-201709.

1385 ـ داوری مقالة علمی به زبان آلمانی با عنوان: „Schallwörter der deutschen Sprache“ دانشگاه اصفهان، (نامة شمارة: 08/07/1385 ـ ش: 197/فر)،  استاد دکتر ميرلوحی:  سردبير مجلة دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه اصفهان.

 

سوابق اجرايي و مسئوليت‏ها:

1397 ـ 1393  ادامة برگزاری سطوح مختلف زبان آلمانی برای عموم شهروندان، ادامة کلاسهای آزاد زبان آلمانی در دانشگاه اراک: برگزاری سطوح مختلف زبان آلمانی برای عموم مراجعه کنندگان.

1392 ـ 1386  عضويت در شورای اسلامی شهر اراک:

ـ (شش سال و نيم مأمور به خدمت نيمه وقت از دانشگاه به شورا: از1386/02/09 تا 1392/06/10)
ـ دو سال دبير اول شورای اسلامی شهر اراک  1386/02/09  الـی    1388/02/09
ـ چهار سال منشی و نايب رئيس و عضو کميسيون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اراک
ـ پنج سال عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک
ـ شش سال و نيم عضو کميسيون حقوقی و املاک، فرهنگی و  خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک
ـ چهار سال رئيس کميسيون نظارت شورای اسلامی شهر اراک .

1382 ـ 1386 مديريت آموزشهای عالی آزاد دانشگاه اراک؛

ـ (حکم شمارة: 12326/ 16 تاريخ:  1382/07/16 تعيين مسئوليت توسط معاونت آموزشی)
ـ برگزاری دوره‏های زبانهای انگليسی، آلمانی، فرانسه، رايانه، ورزش و ...
ـ راه‏اندازی دوره‏های نيمه حضوری (رشته های: زبان انگليسی، تاريخ، ...). .

 

سخنراني‏هاي علمي ـ تخصصي و همايش‏ها:

1396 ـ موضوع سخنرانی: " نمادهای حافظ در ديوان غربي ـ شرقی گوته"؛ مکان: اراک: کانون فرهنگی آموزش و پرورش، انجمن دوستداران حافظ: 30/ 07/ 1396.

ـ موضوع سخنرانی: "ترجمه ناپذيری  درآثار کلاسيک ايران و آلمان"؛ (به زبان آلماني) مکان: دانشگاه علامه طباطبائی ـ دانشکده زبانهای خارجی؛ همايش بين المللی "ترجمه در فضای ميان فرهنگی"، تاريخ: 15/ 12/ 1395.

ـ موضوع سخنرانی: "بهترین شیوه برای فراگیری زبان خارجی  کدام است؟"؛ (آلماني ـ فارسي) مکان: دانشگاه اصفهان ـ دانشکده زبانهای خارجی (هفتة پژوهش 1395)، تاريخ: 23/ 09/ 1395.

ـ موضوع سخنرانی: "مقايسة فرم های شعری و تغزلی فارسی و آلمانی"؛ نهمين نمايشگاه کتاب استان مرکزی، اراک ـ معاونت فرهنگی و هنری وزارت ارشاد (هفتة پژوهش 1395). تاريخ: 17/ 09/ 1395،  + مصاحبة تلويزيونی، پخش از شبکة آفتاب استان مركزي.

ـ همايش بين المللي ادبيات تطبيقي در وين:  ارسال مقاله و چاپ خلاصه مقاله:  4 مرداد 1395.   برگزارکننده: دانشگاه وين ـ اتريش. موضوع: "ترجمه ادبي و ادبيات تطبيقي: بررسي ترجمه هاي خيام در زبان آلماني".  برنامه همايش: صفحه 28.

ـ همايش: کنفرانس زبان آلمانی در ايران؛ گفتمانی ميان فرهنگ، علم و آموزش؛ کارگاه ادبيات آلمانی و ادبيات تطبیقی.  تاريخ برگزاری: 8 الی 11 خرداد 1395. برگزارکنندگان: دانشگاه تهران و مرکز تبادلات دانشگاهی آلمان DAAD ، مکان: دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران؛ گروه زبان آلمانی. سخنرانی به زبان آلمانی، موضوع: "ادبیات و ارتباطات فرامرزی ـ نگاهی به ادبیات آلمان و ایران". به زبان آلماني تاريخ: 10 خرداد 1395.

ـ موضوع: "مقايسة عدل، عدالت و تعادل در ادبيات فارسی و آلمانی"؛ دانشگاه اراک ـ دانشکده ادبيات و علوم انسانی (هفتة پژوهش).

ـ موضوع: "معيار زمان در علم، ادبيات و اقتصاد": (هفتة پژوهش دانشگاه اراک، 28 آذر 1393) ـ دانشکده ادبيات و علوم انسانی.

ـ موضوع: "شرح كريستوف بورگل بر برگزيده اي از غزليات حافظ؛ (منتشر شده در دفتر حافظ پژوهشي) ـ شيراز مركز حافظ شناسي،  سخنراني در حافظية شيراز به مناسبت بزرگداشت حافظ،  20 مهر سال  1393.

ـ موضوع: "فرا ـ انديشه چيست؟"  سخنراني هفتة پژوهش، 27  آذر ماه سال  1392 دانشگاه اراک.

ـ موضوع: "معرفي فعاليتهاي برترين شرقشناسان آلماني"  سخنراني هفتة پژوهش 1390 دانشگاه اراک.

ـ موضوع: "تأثيرات متقابل ادبيات ايران و آلمان" هفتة پژوهش، در تاريخ:  08/10/1389 در دانشگاه اراک.

ـ موضوع:"سرنوشت و قضا نزد حافظ و گوته" به زبان آلمانی در برلين، همايش حافظ:  12/09/1389 = برابر با:  2010/12/03

ـ موضوع:"حافظ و قدرت کلام" به زبان آلمانی در شهر هامبورگ آلمان:  11/09/1389 = 2010/12/02

ـ موضوع:" تدريس آلمانی و مشکلات چند بعدی" به زبان آلمانی: سمينار بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان آلمانی در دانشگاههای ايران، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی، 03/ 10/ 1381.

 

عضو هيئت تحريريه نشريات علمي و تخصصي:

1396 ـ 1394 عضو هيئت تحريريه فصلنامة علمي ـ پژوهشي  Spektrum Iran  اشپكتروم ايران (نشريه به زبان آلماني) ـ دستيار سردبير: آقاي پروفسور حميدرضا يوسفي، از 21/04/ 1394 تا كنون. فصلنامه داراي سابقة 30 ساله و از نشريات معتبر وزارت علوم است.

1397 ـ 1396 عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي ـ فرهنگي ـ هنري ايرانشناسان: "جهان گستر" FIFTAW  كه به سه زبان انگليسي، فارسي و آلماني در كشور اتريش منتشر مي گردد.

نگارش: دي ماه 1396

 

------------------------------------------------

 

Lebenslauf von:

 

Ali Radjaie,  geboren am 06. 08. 1964 in Arak – Iran

Assistenzprofessor an:
Department für "Englische Sprache und Literatur" Zweitsprache Deutsch -
Fakultät für Literatur und Humanwissenschaften der Universität Arak - Iran

 

Adresse / Kontakt:
Arak University – Faculty of Letters and Humanity - Department: English Language and Literature,
 38156-8-8138  Arak - Zentralprovinz - I. R. Iran Tel.: 0098 / 86 32777401/4 - Handy-Nr.
0098 918 348 4932 
 E-Mail:

  a-radjaie@araku.ac.ir  &  Ali.Radjaie1964@gmail.com

 

Tätigkeiten:

2002 – 2018:
Universität Arak: beschäftigt als Dozent im Fach: "Englische Sprache und Literatur", „Zweitsprache Deutsch“

2000 – 2002:
Universität Isfahan: beschäftigt als Dozent im Fach: "Deutsche Sprache und Literatur"

1998 – 1999:
Universität Teheran: beschäftigt als Dozent im Fach: "Deutsche Sprache und Literatur"

1998 – 1999:
Universität Teheran: beschäftigt als Dozent im Fach: "Deutsche Sprache und Literatur"

 

Studium:

1993 – 1998:  PhD
Universität Heidelberg – im Hauptfach: "Deutsch als Fremdsprachenphilologie" Literatur- und Sprachwissenschaft; sowie im Nebenfach: "Islamwissenschaft und Iranistik"
Thema der Dissertation: „Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in Goethes Divan“  abgeschlossen mit der Note: „sehr gut“ und gedruckt in 362 Seiten.

1989 – 1993:  M. A.
Universität Heidelberg – im Hauptfach: "Deutsch als Fremdsprachenphilologie"
Thema der Magisterarbeit: „Die Ghaselen des Hafis in Rückerts Übersetzung“.

1983 – 1988:  B. A.
Universität Teheran – Studium im Fach:  "Deutsche Sprache und Übersetzung".

 

Bücher:

2017  
Radjaie, Ali: Komparatistik; deutsch-persische Literatur; Hafis-Ghaselen in Friedrich Rückerts Übersetzung;
Payame Digar (Arak-University) Publikation, Arak 2017, 304 Seiten. ISBN: 978-964-7623-90-2.

2016  
Radjaie, Ali: Einführung in die deutsche Literatur; Literaturgeschichte, Epochen, Literatur-Quiz,
Payame Digar (Arak-University) Publikation, Arak 2016, 153 Seiten, ISBN: 978-964-7623-71-1.

2015  
Radjaie, Ali: Omar Khayyam, der Schicksal-Mythos; Vierzeiler in Persisch – Deutsch, Mehre Katibeh Publikation, Arak 2015, ca. 165 Seiten, ISBN: 978-964-9939-52-0.

2014  
Radjaie, Ali: Hafis, der modernen Zeit; Divane Hafez: Persisch – Deutsch, Mehre Katibeh Publikation, Arak 2014, 1114 Seiten, ISBN: 978-964-9939-42-1.

2013  
Radjaie, Ali: GalaxieAllen; Poems of Dr. Ali Radjaie (OMID); Persische moderne Gedichte,
Arak. I. R. Iran, Mehre Katibeh Publikation 2013, 192 Seiten, ISBN: 978-964-9939-03-2.

2012  
Radjaie, Ali: Alles Gute!; Deutscher  Fernseh-Sprachkurs, zweisprachig, Qom – Sobhe Sadegh - Golha, 2012, 161 Seiten, ISBN: 978-964-8403-90-9; 3. Auflage Uni. Arak 2017, ISBN: 978-964-7320-88-7.

2011  
Radjaie, Ali: Intensivkurs Deutsche Grammatik; Lehrwerk,  zweisprachig, Nashre Jawan-Verlag, Teheran 2011, 332 Seiten. (2. Auflage 2013), ISBN: 978-964-7112-17-8: (3. Auflage 2016 Uni. Arak), ISBN: 978-964-7320-85-6.

1998  
Radjaie, Ali: Das profan-mystische Ghasel des Hafis in Rückerts Übersetzung und in Goethes Divan; Würtzburg, Ergon-Verlag, zwischen Orient und Okzident Bd 5, Würzburg, Germany 1998, 362 Seiten. ISBN: 978-393200482-7. (mit einem Vorwort von der bekannten Orientalistin: Annemarie Schimmel).

 

Publizierte wissenschaftlische Abhandlungen / Artikels:

2018  
Radjaie, Ali:
Hafis, die Perle der orientalischen Poetik;  eine kurze Hafis-Vorstellung in: FIFTAW - Austria – 6020 Innsbruck, First Year, Vol. 1, 2018, S. 63- 71.

2017  
Radjaie, Ali: Harmonie, Ton und Alliteration in der deutschen Koran-Übersetzung.; In: Zeitschrift für lit.-korani. Studien, Arak-Uni., 1396/2017;  5. Jahrgang, Nr. 19, S. 141-163

2017  
Radjaie, Ali: Literarische Übersetzung und Komparatistik; deutsch-persische Übersetzungen; In: Zeitschrift für interkulturelle Philosophie, Allameh Tabatabaie Uni., Teheran 1396/2017;  ... Jahrgang, Nr. ..., S. ...-... (im Druck).

2017  
Radjaie, Ali: Unübersetzbarkeit in den deutsch-persischen klassischen Werken; In: Zeitschrift für interkulturelle Philosophie, Allameh Tabatabaie Uni., Teheran 1396/2017;  ... Jahrgang, Nr. ..., S. ...-... (im Druck).

2017  
Hassanli, Kavoos / Radjaie, Ali: Streiflichter auf das Werk Saadis; In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 30. Jahrgang, Nr. 2 - 2017, S. 21-32.

2016  
Yazdani, Hushang / Radjaie, Ali: Form und Inhalt in der modernen Stilistik des Koran und in seiner Tradition; In: Zeitschrift für sprachwiss. Forschungen der Universität Teheran, 6. Jg., Nr. 1, 2016, S. 55-92.

2016  
Radjaie, Ali: Das weise Maß und seine vielfältigen Dimensionen; In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 29. Jahrgang, Nr. 4, 2016, S. 53-69.

2015  
Radjaie, Ali: Christoph Bürgel Komentare zu Hafis Gedichten; persich In: Hafis-Pajuhi Heft - Schiraz 2015, Nr. 18, S. 101-124.

2015  
Radjaie, Ali: Mystik in der klassischen Dichtung Persiens;  In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 28. Jahrgang, Nr. 1, 2015, S. 41-55.

2014  
Radjaie, Ali: Kultur im Kontext iranischer Geistetsgeschichte;  In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 27. Jahrgang, Nr. 1, 2014, S. 11-24.

2013  
Radjaie, Ali: Intertextualität als eine Kultur der Verständigung; das Wort bei Hafis und Goethe; In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islam.-iranische Kultur, 26. Jahrgang, Nr. 4, 2013, S. 53-83.

2005
Radjaie, Ali: Hafis und Goethe, zwei gleichgesinnte Denker in zwei verschiedenen Epochen; In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 18. Jahrgang 2005/4, S. 85-122.

2003  
Radjaie, Ali: Hafis und Goethe, zwei gleichgesinnte Denker in zwei zeitverschiedenen Epochen; In: Iran-Information: Zeitschrift für
Kultur, Kunst und Geschichte; Heft 26, 12.  Jg. April 2003, S. 30-35.
http://www.islamheute.ch/send0304.htmlIm Internet: Radio FRO-Österreich.: 

1999
Radjaie, Ali: Die Rezeption orientalischer Poesie in Deutschland; In: Festschrift für Anneliese Ghahraman, hrsg. von T. Rahnema, Atena-Verlag Teheran 1999, S. 17-35.

1997
Radjaie, Ali: Hafis und das polyfunktionale Wort; In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 10. Jahrgang 1997, S. 59-122. ISSN: 0934-358X.

 

Übersetzungen:

2016  
Radjaie, Ali: (Übersetzer):
Einfluß der Literatur auf Grenzgestaltung und Umwandlung derallgemeinen Identität;  Autor: Dr. Mehrdad Akbari Gandomani, Uni. Arak, In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 29. Jahrgang, Nr. 2, 2016, S. 59- 71.

2016  
Radjaie, Ali: (Übersetzer): Kriterien der menschlichen
Identität in Shahnameh von Ferdousi; Autor: Hassan Haidary, Uni. Arak, In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 29. Jahrgang, Nr. 2, 2016, S. 73-86.

2016  
Radjaie, Ali: (Übersetzer): Kriterien der menschlichen
Identität in Shahnameh von Ferdousi; Autor: Hassan Haidary, Uni. Arak, In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 29. Jahrgang, Nr. 2, 2016, S. 73-86.

2016  
Radjaie, Ali: (Übersetzer):
Djihad als eine Maßnahme zur Bekämpfung der Armut; Vielfältige Bedeutung eines Wortes; Autorin: N. und Y. Salmani, Uni. Semnan, In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 29. Jahrgang, Nr. 1, 2016, S. 89-103.

2015  
Radjaie, Ali: (Übersetzer): Übersetzung für Magisterarbeit: Kooperation von M. Abdellaziz und A. Pfeifer, ausgestrahlt von Aljazira-Fernsehen,  übersetzt für die Magisterarbeit von Ali Mokhtari, Freie Islamische Universität in Teheran, Fach: Wasser-Ingeneuring, Juli 2015.

2015  
Radjaie, Ali: (Übersetzer):
Regenmacher; Eine Fernseh-Reportage; www.Michael-Friedrich-Vogt.TV.com

2015  
Radjaie, Ali: (Übersetzer):
Sinn, Struktur und Aufgabe der interkulturellen Philosophie;  Rede von Prof. Hamid R. Yousefi von der Uni. Koblenz, gehalten an der Allameh Tabatabaie Uni. in Teheran, Mai 2015.

2015
Radjaie, Ali: (Übersetzer): Brennofen der Mystik;  In: Spektrum Iran, Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur, 28. Jahrgang, Nr. 1, 2015, S. 55-71.

 

Betreuer der Magisterarbeiten:

2007  
Universität Teheran: Magisterarbeit: M. A.: "Der heilige Koran im Spiegel seiner deutschen Übersetzungen von Friedrich Rückert und Rudi Paret"; vorgelegt von: Fahimeh Faiayie. M.A.-Betreuer: Dr. Ali Radjaie; Gutachter: Dr. Hamideh Behjat, Teheran, I. R. Iran, August 2007.

2007
Universität Shahid Beheshti: Magisterarbeit: M. A.: "Kritik der persischen Übersetzungen des west-östlichen Divan von Goethe"; vorgelegt von: Maryam Rafiie. M.A.-Betreuer: Dr. Ali Radjaie; Gutachter: Dr. E. Estarami, Teheran, I. R. Iran, März 2007.
http://dbase.irandoc.ac.ir/05056/05056774.htm

 

Gutachten / Beurteilung der Abhandlungen:

2017 - Artikel: Nomen auf "-e" im Deutschen; Uni. Teheran Fach-Zeitschrift; JFLR: 2017-12-341.

2016 - Artikel: Präfix "be-" im Deutschen; Uni. Teheran Fach-Zeitschrift; JFLR: 2017-9-394.

2006 - Artikel: „Schallwörter der deutschen Sprache“; Uni. Isfahan Zeitschrift der Fakultät für Fremdsprachen; 2006.

 

Posten und Positionen:

2007-2018  
Freie Deutschkurse in verschiedenen Stufen: D1 – D4 an der Uni. Arak für alle freie Interessenten.

2007-2014  
Über 6 Jahre lang Mitglied des Islamischen Stadt-Rates der Industriestadt Arak in Zentralprovinz: Mitglied in verschiedenen Komissionen sowie Generalsekräter des Stadtrates 4 Jahre lang.

2002-2007  
Leiter des Freien Instituts für höhere Bildungen der Universität Arak:
Leitung der Deutschkurse in verschiedenen Stufen: D1 – D10, englisch, französisch, ICDL, Sport, sowie Gründung einiger neuen Fächer an der Uni. Arak für alle freie Interessenten.

 

Wissenschaftliche Vorträge - Konferenzen:

2017 - Vortrag: Hafisische Symbolik im west-östlichen Divan von Goethe"; Ort: Arak, Hafis-Gesellschaft, 22. Okt. 2017.

2017  - Vortrag: Unübersetzbarkeit  in den deutsch- persischen, klassischen Werken"; (Ort: Teheran, Universität Allameh Tabatabaie, Fakultät für Fremdsprachen), 05. März 2017.

2016  - Vortrag: Die beste Methode der Spracherlernung"; (Ort: Universität Isfahan, Fakultät für Fremdsprachen), 13. Dez. 2016.

2016  - Vortrag: Vergleich der persisch-deutschen lyrischen Formen"; (Ort: 9. Buchmesse in Zentralprovinz,  Arak, Kulturministerium), 07. Dez. 2016 + ein Fernseh-Interview.

2016 - ICLA-Konferenz in Wien 25. Juli 2016. Abhandlungs-Abstract. Thema: "Analyse der deutschen Omar Khayyam-Übersetzungen".  Adresse: PDF-File: ICLA 2016 General Sessions 06.07.2016 Ali Radjaie Wien-Konferenz, S. 28.

2016 - Deutschkonferenz im Iran 28-31. 05. 2016:  Zur deutschen Sprache im Iran; zwischen Kultur, Wissenschaft und beruflicher Bildung. Universität Teheran und DAAD.

2016 - Vortrag: Literatur und grenzübergreifende Beziehungen; am Beispiel der deutsch-persischen Literatur" gehalten am 30. 05. 2016; (Ort: Universität Teheran, Fakultät für Fremdsprachen).
Thema der Abhandlung: Literarische Übersetzung und Komparatistik; am Beispiel der deutsch-persichen Literatur und Omar Khayyam-Übersetzungen“.

2015 - Vortrag: Vergleich der Begriffe: Recht, Gerechtigkeit, Gleichgewicht in der persisch-deutschen Literatur"; (Ort: Universität Arak, Fakultät für Literatur und Humanwissenschaften), Dez. 2015.

2015 - Vortrag: Vergleich der Begriffe: Recht, Gerechtigkeit, Gleichgewicht in der persisch-deutschen Literatur"; (Ort: Universität Arak, Fakultät für Literatur und Humanwissenschaften), Dez. 2015.

2015 - Vortrag: Christoph Bürgel Komentare zu Hafis Gedichten"; persisch (In: Hafis-Pajuhi Heft erschienen),  Schiraz Hafis – Forschungszentrum 2015.

2014 - Vortrag: Zeitfaktor in Literatur, Wissenschaft und Wirtschaft"; persisch-deutsch, (Ort: Universität Arak, Fakultät für Literatur und Humanwissenschaften), Dez. 2014.

2013 - Vortrag: „Was ist Hyper-Gedanke?“ Universität Arak, Dez. 2013.

2013 - Vortrag: „Vorstellung der bekanntesten deutschen Orientalisten“ Universität Arak, Dez. 2013.

2010 - Vortrag: „Wechselseitige Einflüsse deutsch-iranischer Poesie ...“ Universität Arak, Dez. 2010.

 2010 - Vortrag: „Schicksal bei Hafis und Goethe“, Hafis-Kongress in Berlin, 03. 12. 2010

 

 

http://iranbotschaft.com/ger/text/%D9%8DErstes%20Hafis.htm

2010 - Vortrag: „Hafis und die Macht des Wortes“, Hafis-Kongress in Hamburg, 02. 12. 2010.

2002 - Vortrag: Deutschunterricht und polydimensionale Probleme“, im: Seminar für Probleme des Deutschunterrichts im Iran; Teheraner Universität, Fakultät für Fremdsprachen, 23. 12. 2002.

 

Wissenschaftlicher Beirat der Zeitschriften:

2015-2018  
Spektrum Iran: Zeitschrift für islamisch-iranische Kultur; erscheint vierteljährlich in Berlin; ab 2014 - Home Adresse:  http://www.spektrum-iran.de

2017-2018  
FIFTAW: First international fair on tour academy in the world  /  FIFTAW - Austria – 6020 Innsbruck
Telegram-Contact: @FIFTAW

Stand: Feb.  2018