دکتر علی رجایی

دکتر رجایی

نام و نام خانوادگی : علی رجایی Flag_of_Germany (برای مشاهد رزومه به زبان آلمانی بر روی پرچم کلیک کنید)

سال تولد : 1342

شغل : هیئت علمی

مرتبه علمی : استادیار

Mail a-radjaie@araku.ac.ir Ali.Radjaie@gmail.com

Site http://araku.ac.ir/~a_radjaie/

icon-e-learning-1b72z9p آموزش الکترونیک

سوابق تحصیلی
دکترای تخصصی (1372-1377) :
 • دانشگاه هايدلبرگ، آلمان:
 • رشتة اصلی: "ادبيات و زبانشناسی آلمانی" دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان،
 • رشتة فرعی: "اسلام شناسی و ايرانشناسی" دانشگاه هايدلبرگ ـ آلمان،
  عنوان رساله: “غزليات عاشقانه‌ـ ‌عارفانة حافظ در ترجمه‌هاي روكرت و ديوان غربي ـ شرقي گوته”
 • اتمام دوره با موفقيت تمام و نمرة "بسيار خوب" و چاپ رساله بصورت کتابی مستقل در 362 صفحه.
کارشناسی ارشد (1398-1372) :
 • قبولي در امتحان اعزام دانشجو به خارج از كشور و اخذ بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالي،
 • دانشگاه هايدلبرگ، آلمان ـ رشتة: "آموزش زبان آلمانی"
 • عنوان رساله: " ترجمه های روکرت از غزليات حافظ"

کارشناسی (1362-1367) :

 • دانشگاه تهران ـ رشتة: "مترجمی زبان آلمانی"
سوابق اجرایی

مديريت آموزشهای عالی آزاد دانشگاه اراک؛ (حکم شمارة: 12326/ 16 تاريخ: 16/07/1382 تعيين مسئوليت توسط معاونت آموزشی)

برگزاری دوره های زبانهای انگليسی، آلمانی، فرانسه، رايانه، ورزش و ...

راه اندازی دوره های نيمه حضوری (رشته های: زبان انگليسی، تاريخ، ...)

شش سال و نيم عضويت در شورای اسلامی شهر اراک: (مأمور به خدمت نيمه وقت از دانشگاه به شورا: از 09/02/1386 تا 10/ 06/1392)

دو سال دبير اول شورای اسلامی شهر اراک 09/02/1386 الـی 09/02/1388

چهار سال منشی و نايب رئيس و عضو کميسيون فنی و عمران شورای اسلامی شهر اراک

پنج سال عضو کميسيون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک

شش سال و نيم عضو کميسيون حقوقی و املاک، فرهنگی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک

چهار سال رئيس کميسيون نظارت شورای اسلامی شهر اراک

ارائه کلاسهای آزاد زبان آلمانی در دانشگاه اراک:

برگزاری سطوح مختلف زبان آلمانی برای عموم شهروندان

برگزاری سطوح مختلف زبان آلمانی برای عموم مراجعه کنندگان
تالیف
کتاب ها
رجائي، علي: درآمدي بر ادبيات آلمان؛ تاريخ ادبيات، دوره ها و تست هاي ادبي، انتشارات پيام ديگر (دانشگاه اراك) 1395. 153 صفحه، شابک: 1-71-7623-964-978.
رجائي، علي: عمر خيام، اسطورة سرنوشت؛ رباعيات عمر خيام به سه ترجمه (فارسی ـ آلمانی)، انتشارات مهر کتيبه اراک 1394. ح. 165 صفحه، شابک: 0-52-9939-964-978.
رجائي، علي: حافظ عصر مدرن؛ ديوان کامل حافظ (فارسی ـ آلمانی)، انتشارات مهر کتيبه اراک 1393. 1114 صفحه، شابک: 1-42-9939-964-978.
رجائي، علي: کهکشانی ها: برگزيده اشعار دکتر علی رجائی (اميد)؛ چاپ مهر کتيبه، اراک 1392، 192 صفحه، شابک: 2-03-9939-964-978.
رجائي، علي: آموزش آلمانی با روش سمعی ـ بصری؛ دو زبانه (آلمانی ـ فارسی + 1 دی وی دی) 1391، نشر صبح صادق ـ گلها، چاپ اول، قم 1391، 161 صفحه، (شابک: 9-90-8403-964-978).
رجائي، علي: دورة فشردة زبان آلمانی؛ کتاب آموزشی دانشگاهی، دو زبانه (آلمانی ـ فارسی + 1 دی وی دی)، نشر جوان ـ چاپ اول، تهران 1390، 332 صفحه. (چاپ دوم: 1392)، (شابک: 8-17-7112-964-978).
رجائي، علي: دورة فشردة زبان آلمانی؛ کتاب آموزشی دانشگاهی، دو زبانه (آلمانی ـ فارسی + 1 دی وی دی)، نشر جوان ـ چاپ اول، تهران 1390، 332 صفحه. (چاپ دوم: 1392)، (شابک: 8-17-7112-964-978).
رجائی، علی: غزليات عاشقانه‌ـ ‌عارفانة حافظ در ترجمه‌هاي فريدريش روكرت و ديوان غربي ـ شرقي گوته؛ انتشارات ارگون ـ وورتسبورگ، آلمان 1377، 362 صفحه. (با مقدمه ای از شرق شناس معروف: خانم پروفسور شيمل).
مقاله های علمی پژوهشی

رجائي، علي: اعتدال و ابعاد مختلف آن؛ در فصلنامة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2017 ـ آلمان / 1395، ص: ...-.... در دست چاپ.

رجائي، علي: شرح كريستوف بورگل بر برگزيده اي از غزليات حافظ؛ در دفتر حافظ پژوهشي ـ شيراز مركز حافظ شناسي، 1394، شماره 18، ص. 124 ـ 101.

رجائي، علي: عرفان در ادبيات كلاسيك ايران؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2015 ـ آلمان / 13943، ص: 55-41.

رجائي، علي: فرهنگ در فضای تاريخ معنوی ايران؛ در مجلة اشپكتروم ايران، شماره 1 سال 2014 ـ آلمان / 1393، ص: 24-11.

رجائي، علي: بينامتنيت بعنوان فرهنگ تفاهم؛ سخن نزد حافظ و گوته؛ در مجلة اشپكتروم ايران، 2013/1392، ص: 83 ـ 53 .

رجائي، علي: حافظ و گوته دو همفگر در دو عصر مختلف؛ (قسمت اول و دوم) در مجلة اشپكتروم ايران، 2005/1384، ص: 122 ـ 85 .

رجائي، علي: حافظ و گوته دو همفگر در دو عصر مختلف؛ در: (قسمت اول) مجلة فرهنگي، هنري، تاريخي اطلاعات ايران، بخش فرهنگي سفارت ج. ا. ايران در وين ـ اتريش، آوريل 2003 شمارة 26. اينترنت: راديو اِف اِر اُ - اتريش.

رجائي، علي: نشر و گسترش ادبيات مشرق زمين در آلمان؛ در: برگ سبز، به كوشش تورج رهنما، انتشارات آتنا 1378، صفحه 35-17.

رجائي، علي: حافظ و كلام چند معنائي؛ در مجلة اشپكتروم ايران، رايزني فرهنگي ج. ا. ايران در آلمان 1997/1377، ص. 122-59.

ترجمه مقالات علمی، پژوهشی و تحقيقی

رجائي، علي: (مترجم): تأثير ادبيات بر تشكيل مرزها و تغيير هويت عمومي؛ دكتر مهرداد اکبری گندمانی،، در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 2، سال 2016 ـ آلمان / بهار 1395، ص: 59-71.

رجائي، علي: (مترجم): مؤلفه هاي هويت انساني در شاهنامه فردوسی؛ نويسنده: دكتر حسن حيدری؛ ، در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 2، سال 2016 ـ آلمان / بهار 1395، ص: 73-86.

رجائي، علي: (مترجم): جهاد، اقدامی به منظور فقرزدائی، معنای گستردة يک واژه؛ نويسندگان: نيلوفر و ياسمن سلمانی، در: مجلة اشپكتروم ايران، سال 29، دفتر شماره 1، سال 2016 ـ آلمان / بهار 1395، ص: 89-103.

رجائي، علي: (مترجم): باران سازها؛ يک گزارش و فيلم تلويزيونی؛ با کمک ميشائيل فوکت؛ مجيد عبدالعزيز و آندره آس فآيفر؛ پخش شده از شبکة تلويزيونی فوکت و الجزاير؛ کمک رسالة تحقيقی دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، رشتة مهندسی عمران آب، علی مختاری. مرداد 1394، 22 صفحه، به همراه فيلم تلويزيونی.

رجائي، علي: (مترجم): معنا، ساختار و وظيفة فلسفةميان فرهنگي؛ سخنراني استاد پروفسور حميدرضا يوسفي از دانشگاه كوبلنتز آلماندر دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت 1394، 15 صفحه.

رجائي، علي: (مترجم): كورة عرفان؛ نمادهاي عرفاني در نقش هاي سفال و كاشي ايران؛ مهدي رجائي: در مجلة اشپكتروم ايران،شماره 1 سال 2015 ـ آلمان / اسفند 1393، ص: 71-55.

سوابق ندریس

تدریس در :

دانشگاه اراک: دانشکده ادبیات و علوم انسانی ـ گروه زبان انگليسی، بخش: زبان دوم آلمانی (1381-1395)

دانشگاه اصفهان: دانشکده زبانهای خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخصصی زبان آلمانی (1379-1381)

دانشگاه تهران: دانشکده زبانهای خارجی ـ رشتة: زبان آلمانی، ارائه دروس تخصصی زبان آلمانی (1377-1378

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

رساله کارشناسی ارشد، موضوع: "قرآن کريم در آينة ترجمه های آلمانی فريدريش روکرت و رودی پارت،" ارائه شده توسط: فهيمه فياضی، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی، گروه زبان آلمانی. استاد راهنما: دکتر علی رجائی، استاد مشاور: دکتر حميده بهجت، دانشگاه تهران، شهريور 1386.

رساله کارشناسی ارشد، موضوع: "نقد ترجمه های ديوان غربی ـ شرقی گوته" ارائه شده توسط: مريم رفيعی، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبيات آلمانی. استاد راهنما: دکتر علی رجائی، استاد مشاور: دکتر ابراهيم استارمی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران اسفند 1385. آدرس پژوهشگاه مدارک علمی ايران
سایر فعالیت ها
 • سخنرانی های علمی ـ تخصصی و همايشها:
 • همايش بين المللي ادبيات تطبيقي در وين: ارسال مقاله و چاپ خلاصه مقاله: 4 مرداد 1395. برگزارکننده: دانشگاه وين ـ اتريش. موضوع: "ترجمه ادبي و ادبيات تطبيقي: بررسي ترجمه هاي خيام در زبان آلماني". برنامه همايش: صفحه 28.
 • همايش: کنفرانس زبان آلمانی در ايران؛ گفتمانی ميان فرهنگ، علم و آموزش؛ کارگاه ادبيات آلمانی و ادبيات تطبیقی. تاريخ برگزاری: 8 الی 11 خرداد 1395. برگزارکنندگان: دانشگاه تهران و مرکز تبادلات دانشگاهی آلمان DAAD ، مکان: دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران؛ گروه زبان آلمانی. سخنرانی به زبان آلمانی، موضوع: "ادبیات و ارتباطات فرامرزی ـ نگاهی به ادبیات آلمان و ایران". تاريخ: 10 خرداد 1395.موضوع مقاله: "ترجمه ادبی و ادبیات تطبیقی، بررسی ترجمه های آلمانی رباعيات خيام".
 • موضوع:" مقايسة عدل، عدالت و تعادل در ادبيات فارسی و آلمانی"؛ دانشگاه اراک ـ دانشکده ادبيات و علوم انسانی (هفتة پژوهش).
 • موضوع:" معيار زمان در علم، ادبيات و اقتصاد": (هفتة پژوهش دانشگاه اراک، 28 آذر) ـ دانشکده ادبيات و علوم انسانی.
 • موضوع:" شرح كريستوف بورگل بر برگزيده اي از غزليات حافظ؛ (منتشر شده در دفتر حافظ پژوهشي) ـ شيراز مركز حافظ شناسي، سخنراني در حافظية شيراز به مناسبت بزرگداشت حافظ، 20 مهر سال 1393.
 • موضوع:"فرا ـ انديشه چيست؟ سخنراني در هفتة پژوهش، 27 آذر ماه سال 1392 دانشگاه اراک.
 • موضوع:"معرفي فعاليتهاي برترين شرقشناسان آلماني زبان" سخنراني در هفتة پژوهش 1390 دانشگاه اراک.
 • موضوع:"تأثيرات متقابل ادبيات ايران و آلمان ..." به زبان فارسی در هفتة پژوهش، در تاريخ: 08/10/1389 در دانشگاه اراک.
 • موضوع:"سرنوشت و قضا نزد حافظ و گوته" به زبان آلمانی در برلين، همايش حافظ: 12/09/1389 = 2010-12-03
 • موضوع:"حافظ و قدرت کلام" به زبان آلمانی در شهر هامبورگ آلمان: 11/09/1389 = 2010-12-02
 • موضوع:" تدريس آلمانی و مشکلات چند بعدی" به زبان آلمانی: سمينار بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان آلمانی در دانشگاههای ايران، دانشگاه تهران، دانشکده زبانهای خارجی، 03/ 10/ 1381.
 • دستيار سردبير و عضو هيئت تحريريه نشريه علمي ـ پژوهشي آلماني زبان اشپكتروم ايران از 21/04/ 1394 تا كنون. فصلنامه داراي سابقة 29 ساله است. آدرس اينترنتي نشريه در سامانه نشريات معتبر وزارت علوم