دكتر موسي احمديان

 

نام و نام خانوادگی: موسی احمدیان

متولد 1333/11/27

شغل: عضو هیات علمی دانشگاه اراک

مرتبه علمي: دانشيار، پایه 38 (با احتساب 5 پایه تشویقی پژوهشی)

آدرس: اراک، میدان دکتر شریعتی، دانشکاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

صندوق پستی879 ، کد پستی: 38156، تلفن: 4-32777403-086

 

 

 
 
 
 

سوابق تحصيلي، علمی-پژوهشی

1- سوابق تحصیلی

-- ابتدائی تا دیپلم: دامغان

-- لیسانس/کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران) اهواز، 1357.

-- فوق لیسانس/کارشناسی ارشد: زبانشناسی کاربردی/آموزش زبان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1367.

-- دکتری: زبان شناسی کاربردی: فراگیری و آموزش زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه شفیلد، انگلستان، 1374.

 

2- زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

-- زبان شناسی (کاربردی)، روان شناسی زبان: فراگیری زبان اول و فراگیری زبان دوم، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، تحليل گفتمان، تحليل متن

-- ادبیات انگلیسی و فارسی و ادبیات تطبیقی

-- مطالعات ترجمه (ترجمه شناسی)

 

3- سوابق و زمینه­ های تدریس: (در دانشگاه اراك و ساير دانشگاه­ها از سال 1374 تا كنون)

الف: دوره­ هاي کارشناسی

-- روش­های تدریس زبان، تدریس مهارت­های زبانی، و تدريس عملي

-- زبان شناسی مقابله­ ای؛ ساخت مقابله اي زبان (فارسي و انگليسي)

-- اصول و روش ترجمه، ترجمۀ متون ادبی (1 و­2)، بررسی آثار ترجمه شده اسلامی به زبان انگلیسي(1 و 2)

-- پروژه ترجمه: ترجمة انفرادي 1و 2.، نگارش پيشرفته، بيان شفاهي داستان 1 و 2

-- نمونه­ های نثر ساده انگليسي و نمونه­ های شعر سادۀ انگلیسی، درآمدی بر ادبیات 1 و 2، شعر انگلیسی، مکتبهای ادبی (1و 2)؛ سيري درتاريخ ادبيات انگليسي، اساطير يونان و رم (در ادبيات)، مقاله نويسي، بيان شفاهي داستان 1 و 2

 

ب: دورۀ کارشناسی ارشد (در دانشگاه اراك)

-- مسائل زبان شناسی (از آغاز تاسيس 1382 تا كنون)

-- مقاله نویسی ( " " " )

-- زبان شناسی مقابله ای و تحليل خطاهاي زبان ( " " " )

-- روانشناسی زبان ( " " " )

-- ادبیات انگلیسی ( " " " )

-- زبان تخصصی ارشد ادبیات فارسی (" " " )

 

ج: دورة كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)

-- مقاله نويسي (نگارش مقالات ادبي) –در طول ترم هاي متوالي

-- شناخت ادبيات (از آغاز تاسيس دوره—مهر 83تا بهمن 90 در هر ترم)

-- آموزش ادبيات انگليسي (در طول ترم هاي متوالي)

-- ادبيات قرن 17 و 18 (در طول ترم هاي متوالي)

-- سمينار(تعين موضوع و تدوين پايان نامه) از آغاز تاسيس دوره، مهر 83، تا بهمن 90 در هر ترم

 

د: دورة كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي )دانشگاه پيام نور اراك)

-- شناخت ادبيات (از بدو تاسيس، دو نيمسال)

-- ادبيات قرن 17 و 18 ( از بدو تاسيس، 4 نيمسال)

-- شعر معاصر انگلیسی

-- داستان بلند (رمان)

 

ه: دوره دکتری (دانشگاه اراک): از بهمن ماه 1392

-- روانشناسی زبان

-- فراگیری زبان اول

-- فراگیری زبان دوم (نیمسال بهمن 93)

-- و ... تا کنون

 

4- راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

الف: دانشگاه اراك

-- هدايت و راهنمايي بيش از 35 پايان نامة كارشناسي ارشد

-- مشاورة بيش از35 پايان نامةكارشناسي ارشد

 

ب: دانشگاه آزاد اسلامي(اراك)

-- هدايت و راهنمايي بيش از 30 پايان نامه ارشد ادبيات انگليسي در موضوعات گوناگون ادبيات انگليسي، آموزش ادبيات انگليسي، و ادبيات تطبيقي

-- مشاورة بيش از 25 پايان نامة ارشد ادبيات انگليسي در موضوعات گوناگون

-- راهنمایی 5 پایان نامه دکتری (در حال انجام)

-- مشاوره 6 پایان نامه دکتری

 

5- تحقیقات و مقالات:

الف: پايان نامه تحصيلي:

 

-- پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد با عنوان: (دانشگاه تربيت مدرس، تهران، 1368.

-- Pedagogical Applications of Contrastive Analysis to Teaching English Consonant Clusters to Persian Speakers. Unpublished, MA. Thesis, Trabiat Modaress University, Tehran, Iran, 1987.

 

-- پايان نامه دكتري با عنوان: (دانشگاه شفيلد انگلستان، تابستان 1374/1995.

-- Interlanguage Conformity in Strategic Competence: Ability to Use Compensatory Strategies by Second language Learners. Unpublished, Ph D. Thesis, Sheffield University, England, 1995.

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلات علمي-پژوهشي، ISC و ... داخلي و خارجي

 

-- مقالۀ منتشر شده در مجله مقالات و بررسی­ ها، نشریه دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، شمارۀ 66، 1379: 298-277، با عنوان زیر:

نگاهی به مشکلات معادلیابی در ترجمۀ نام نمازهای روزانه به زبان انگلیسی

-- مقاله منتشر شده در مجله (علمی-پژوهشي) انديشه­هاي ادبي ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، بهار 1386: 123-152، با عنوان: فردوسی و شاهنامه از نگاه دیگران: حماسه ای فراسوی مرزها

-- مقاله منتشر شده در مجلۀ مطالعات ترجمه، تابستان 1387: 22-5، با عنوان زیر:

بررسی تطبیقی فرهنگهای لغات دو زبانه انگلیسی-فارسی (با همکاری حسین عسکری)

-- مقاله چاپ شده شده در مجلۀ (علمی-پژوهشي) انديشه­ هاي ادبي، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، با عنوان:

تحلیل عناصر نیت و ترس در گفتمان شخصیت های نمایشنامۀ هارولد پینتر از دیدگاه اصول همکاری گرایس، بهار 1389 (با همکاری خورشید مستوفی).

-- مقاله منتشر شده در مجله (علمي-پژوهشي) فصلنامه انديشه­ هاي ادبي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)، سال اول از دوره جديد، شماره اول، پائيز 1388، صص، 155-173. با عنوان:

بررسي و تحليل رمان مسخ اثر كافكا از ديدگاه فلسفة اگزيستانسياليسم كيركگارد (با همكاري سعيد دهقان)

-- مقاله منتشر شده در مجله (علمي-پژوهشي، ISC) زبان شناسي كاربردي (IJAL) دانشگاه تربيت معلم تهران، جلد 12، شماره 1، مارس 2009، صص 27-61، (با همكاري حميد رضا يادگاري)، با عنوان:

The Effects of Extroversion/Introversion on the Use of Strategic Competence in Written Referential Communication.

-- مقالة چاپ شده در مجلة علمي-پژوهشي (ISC) "پژوهشهاي ادبيات معاصر جهان"، دانشگاه تهران، زمستان 1389. با عنوان:

زيبايي­ شناسي عرفاني­ هنر در رمان چهرة مرد هنرمند در جواني اثر جيمز جويس: نگاهي به شخصيت استيون

ددالوس (با همكاري محمد مهدي كاشاني)

-- مقالة چاپ شده در مجله آموزش و فراگيري زبان، دانشكدة ادبيات، دانشگاه تبريز، زمستان 1389، صص1-27. (با همكاري حميد رضا يادگاري)، با عنوان:

The relationship between Extraversion/Introversion and the Use of Strategic competence in Oral Referential Communication.

-- مقاله چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك، شماره ويژه نامه زمستان 89، با عنوان:

اعجاز اثر انگشت از ديدگاه قرآن (با همكاري دكتر سيد محمد علي شريعت زاده)

-- مقاله چاپ شده در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك، شماره ويژه نامه زمستان 89، با عنوان:

بهداشت رواني-اقتصادي در اجتماع از منظر قرآن و حديث(مصطفي احمدي فر، محمد علي رضايي، موسي احمديان)

-- مقاله چاپ شده در مجله The Iranian EFL Journal، سال 7، شماره 1، فوريه 2011، با عنوان:

-- How Many Reading Comprehension Strategies to be Taught in Semester? The Iranian EFL Journal, vol. 7, No. 1, Feb. 2011, pp. 222-232. (با همكاري حسين عسكري)

-- مقالة چاپ شده در Sino-US English Teaching ج 8، شمارة 5، ماه مه 2011، با عنوان: (مجلهISI است؛ با همكاري علي دارابي)

A Study of EFL Learners’ Receptive and Productive Knowledge of Semantic Prosody: With Implications for Vocabulary Teaching (pp. 307-321).

 

-- مقاله چاپ شده در مجله English Language TeachingCanadian Journal of با عنوان:

Assessing English Learners’ Knowledge of Semantic Prosody through a Corpus-Driven Deign of Semantic Prosody Test (Vol. 4, No. 4; Dec. 2011: 288-298)

(با همكاري دكتر هوشنگ يزداني و علي دارابي)

-- مقاله چاپ شده در مجله فوق (جلد 5، شماره 3، مارس 2012) با عنوان: (صص 217-229)

A Study of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Level of Spatial Intelligence and their Performance on Analytical and Perceptual Cloze Tests

(با همكاري وحيد جليليان)

-- مقاله چاپ شده در مجله كانادايي English Language and Literature Studies جلد 2، شمارة 1، مارس 2012 ؛ اين مجله داراي درجه علمي ISI مي باشد. (با همكاري خانم عطيه رافتي)، با عنوان:

An Analysis of Allende’s ‘Ines of my Soul’ from the View point of Magic Realism: A Case Study (pp. 15-21)

-- مقاله چاپ شده در مجله: Mediterranean Journal of Social Sciences با عنوان:

A Study of the Relationship between Iranian EFL Learners’ Multiple Intelligences and their Performance on Writing (Vol. 3, No. 1, January 2012: 111-126)

(با همكاري خانم سمانه حسيني)

 

-- مقاله چاپ شده در مجله:

Journal of Educational and Social Research, vol. 2, N0. 3, Sept. 2012, pp. 179-188.

(با همکاری علی دارابی)، با عنوان:

A Study of the relationship between EFL Learners’ Knowledge of Near Synonyms and their Collocational Behaviour

-- مقاله با عنوان: بررسي و تحليل رمان سالار مگسها اثر گلدينگ از ديدگاه روان-تحليل گرايي يونگ، مجلة انديشه هاي ادبي،سال سوم از دوره جدید، شماره دهم، زمستان 1390: 119- 139، دانشگاه آزاد اسلامي-اراك.

-- مقاله چاپ شده در مجله:

Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 3, No. 11, Nov. 2012: 197-206

(با همکاری زهرا یوسف نژاد)، با عنوان:

A Comparative analysis between The Hairy Ape and Emperor Jones by Eugene O’Neill from Expressionism Viewpoint

-- مقاله چاپ شده در مجله فوق، همان شماره، صص 459- 464 (با همکاری نجمه حافظی و فاضل اسدی), با عنوان:

Kantian notions of feminine Beauty and Masculine Sublimity in Hawthorne’s ‘The Birthmark’

-- مقاله چاپ شده در مجله فوق، همان شماره، صص 684- 679 با همکاری نجمه حافظی و فاضل اسدی)، با عنوان:

Minster Hooper’s Melancholic Virtue

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of Applied Linguistics and English Language, vol. 2, No.1, January, 2013, pp. 90-98.

(با همکاری مریم خوشبخت و شاهرخ حکمت)، با عنوان:

A Comparative Study of Literary Allusions in Attar’s The Conference of the Birds and Chaucer’s The Canterbury Tales

-- مقاله چاپ شده در مجله

Journal of Language, Culture, and Translation (LCT), vol. 1, Issue: 2, Fall 2012, pp. 1-22.

(با همکاری سمانه حسینی)، با عنوان:

The Relationship between Iranian English Learners’ Linguistic Intelligence and their Writing Ability, and Writing assessment Criteria.

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of Applied Linguistics and English Literature, vol.2, No. 3, May 2013, pp. 147-152.

(با همکاری اشکان پشنگ زاده)، با عنوان:

A Study of the Effects of Using Narratives on Iranian EFL Learners’ Reading Comprehension Ability.

-- مقاله چاپ شده در مجله

Journal of Educational and social Research, Vol. 3, No. 2, May 2013, pp: 155-166

(با همکاری هوشنگ یزدانی)، با عنوان:

A Study of the Effects of Intertextuality Awareness on Reading Literary Texts: The Case of Short Stories

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of English Language and Literature Studies, vol.2, Issue:4, Dec. 2013, pp. 220- 238.

(با همکاری دکترهوشنگ یزدانی و صبریه عبادی)، با عنوان:

On the Effects of Peer feedback and teacher Feedback on Iranian English Learners’ Writing Ability

-- مقاله چاپ شده در مجله

Iranian EFL Journal, November-December 2013, vol. 9. Issue: 6, pp. 65-81.

(با همکاری ولی ا... یوسفی)، با عنوان:

The Role of Task-based Lexical Noticing Training in Iranian EFL Learners’ Vocabulary Retention.

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of Applied Linguistics and English Literature (IJALEL), vol.3, No. 2, March 2014, pp. 227-236

(با همکاری ریاض مطور)، با عنوان:

The Effect of Explicit Instruction of Connected Speech Features on Iranian EFL Learners’ Listening Comprehension Skill.

-- مقاله چاپ شده در مجله

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, Vol. 4, Issue: 6, June 2014.

(با همکاری اشکان پشنگ زاده)، با عنوان:

An Investigation of the Effects of text Variation on EFL Learners’ Reading Comprehension Ability

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of Applied Linguistics and English Literature (IJALEL), Vol. 3, No. 4, July 2014, pp.

(با همکاری دکترمجید عامریان و آذر تاج آبادی)، با عنوان:

The Effect of Collaborative Dialogue on EFL Learner’s Vocabulary Acquisition and Retention

-- مقاله چاپ شده در مجله

International Journal of Applied Linguistics and English Literature (IJALEL), Vol. 3, No. 5, Sept. 2014, pp.

(با همکاری دکترمجید عامریان و احسان مهری)، با عنوان:

Sociocultural Theory in Practice: The Effect of Teacher, Class, and Peer Scaffolding on the Writing Development of EFL learners.

-- مقاله چاپ شده در مجله

Theory and Practice in Language Studies (TPLS), Issue: 10, Oct. 2014-05-23

(با همکاری الهام فراهانی)، با عنوان:

A Critical Discourse Analysis of the Los Angeles Times and Tehran Times on the Representation of Iran’s Nuclear Program.

 

What is the Truth ....

-- مقاله چاپ شده در مجلهInternational Review of Social Sciences, vol.3, Issue.5 (ISI)با عنوان: May, 2015

Collaborating in First Language while Writing in Second Language: A Unique Writing Experience

با همکاری امید پورامیدی و نیکخواه

-- مقاله چاپ شده در مجله International Review of Social Sciences, vol. 3 Issue. 6 (ISI) با عنوان: June, 2015

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Critical Thinking Ability and Emotional Intelligence and Their Professional Success

با همکاری سیده مهسا امینی و لیلا بهرامی

-- مقاله چاپ شده در مجله Advances in Language and Literary Studies, vol. 6, No. 3: June 2015 با عنوان:

A Narratological Study and Analysis of The Concept of Time in William Faulkner’s A Rose for Emily

با همکاری لیلا جرفی

-- مقاله جاپ شده در مجله Scientific Journal of Review (2015) 4 (3): 47-54 با عنوان:

Psychonarratology: from Cognitive process to readers’ Narrative Comprehension

-- مقاله چاپ شده در مجله International Journal of English Language and Translation Studies,Vol. 3, No. 4, Oct. 2015

با عنوان: (با همکاری مجید عامریات و رضوان دریس پور)

Translation of Metaphors in Saleh Hosseini’s and Khojasteh Keyhan’s Persian Translations of Virginia Woolf’s To the Lighthouse: A Comparative Study Based on Newmark’s and Lakoff and Johnson’s Classifications of Metaphors

(با همکاری الهام لواسانی)، با عنوان: در سال 2016

The Use of Dicto-glass in EFL Learners’ Writing Ability

-- مقاله چاپ شده در مجله

3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies –2017, vol. 22 (3): 98-114

با عنوان: (با همکاری آذر تاج آبادی)

Patterns of Interaction in Young EFL Learners’ Pair Work: The Relationship between Pair Dynamics and Vocabulary Acquisition

 

-- افزون بر مقالات فوق، تعداد سه (2) مقاله اخیر که در مجلات بین المللی Scopus و ISCچاپ شده و تعداد دو (2) مقاله پذیرش چاپ دریافت کرده است.

 

ج: مقالات ارايه شده در كنفرانس هاي علمي داخل و خارج

-- مقالۀ ارائه شده در کنفرانس بین المللی انجمن زبان شناسی بریتانیا، دانشگاه سوتامپتون، سپتامبر 1995 با عنوان زیر:

Task Variabilityand the Use of Strategic Competence

-- مقاله ارايه شده در سومين كنفرانس بررسي مسايل ترجمه، دانشگاه تبريز، 15-17 اسفند 77، با عنوان:

نگاهي كوتاه به مشكلات معادليابي اوقات شبانه روزي در ترجمه نام نمازهاي روزانه به انگليسي

-- مقاله ارائه شده در­پنجمین همایش آسیب شناسی­گفتار و زبان در ایران، 14-16 آذر 78، مجموعه مقالات: 50-19:

خلاقیت و نقش یاد گیرنده در فراگیری زبان در شرائط استثنائی: مطالعۀ فراگیری زبان علائم/حرکات در کودکان ناشنوا

-- مقاله ارائه شده در نخستین همایش ترجمۀ ادبی در ایران، 26-28 بهمن 1379، دانشگاه مشهد، مجموعه مقالات: 12-26، با عنوان: (چاپ شده در مجموعه مقالات، 1380، دانشگاه فردوسي مشهد.

توانش راهبردی (استراتژیک) در ترجمۀ متون ادبی: مطالعۀ راهبردهای ترجمه در ترحمۀ تشبیه و استعاره.

-- مقاله ارائه شده در پنجمین کنفرانس زبان شناسی در ایران، 21-23 اسفند 1379، دانشگاه علامه طباطبائی، مجموعۀ مقالات: 35-20، با عنوان:

نگاهی کوتاه به ترجمه از دیدگاه روان شناسی زبان: مطالعۀ فرآیندهای ذهنی در ترجمه

-- مقالۀ ارائه شده در نخستین کنفرانس مسائل آموزش زبان در ایران، 19-20 اردیبهشت 1380، دانشگاه تهران، با عنوان زیر، مجموعه مقالات: 158-132:

Interlanguage Conformity and the Use of Strategic Competence

-- مقاله ارائه شده در ششمین کنفرانس زبانشناسی در ایران، 7-9 آذرماه 1383، دانشگاه علامه طباطبائی، مجموعه مقالات: 46-33، با عنوان:

فرآیندهای شناختی و کنش­های ذهنی در طراحی ترجمه: رویکردی فرایندی به ترجمه و ارائه مدلی برای

مطالعۀ ترجمه از دیدگاه روانشناسی زبان.

 

-- مقاله ارايه شده در سومين كنفرانس بين المللي لغت شناسي، ادبيات و زبان شناسي، آتن، 12-15 ژولاي 2010 (زير چاپ در مجموعه مقالات كنفرانس)، با عنوان:

The Effects of Intertextuality Awareness on Literary Text Translation: A Case Study

تاثير آگاهي بينامتنيت بر ترجمه متون ادبي: مطالعه موردي

-- مقالة ارايه و چاپ شده در كنفرانس افسانه (نقد و بررسي شعر معاصر) با عنوان: (مهر ماه 89، اراك)

بررسي تطبيقي شعر تصويري در شعر معاصر فارسي و انگليسي (چاپ شده در مجموعه مقالات، 1389: 25-54 ).

-- مقالة ارايه شده در كنفرانس افسانه (نقد و بررسي شعر معاصر) با عنوان:

بررسي تطبيقي رويكرد اساطيري در شعر معاصر فارسي و انگليسي با تكيه بر اشعار نيما و ييتس

-- مقاله ارايه شده در همايش شيوه­هاي آموزش ترجمه، دانشگاه علامه طباطبايي، 30/9 و 1/10/89، با عنوان:

تاثير آگاهي بينامتنيت بر ترجمه متون ادبي (داستان كوتاه) و كاربرد­هاي آن در آموزش ترجمه ادبي

-- مقالة ارايه شده در چهارمين كنفرانس بين المللي تقابل زبان­ها و ارتباط بين فرهنگي، در شهر ونيز ايتاليا، تابستان 1390 با عنوان:

Using Narrative Literature to Develop L2 Learners’ Intercultural Communicative Competence

كار برد داستان در رشد توانش ارتباط بين فرهنگي (در مجموعة مقالات چاپ خواهد شد)

-- مقالة پذيرفته شده جهت ارايه در دهمين كنفرانس ادبيات، زبان و سياستهاي فرهنگي در دانشگاه كريوا، روماني در اكتبر 2011. با عنوان:

-- مقاله ارايه شده در همایش شيوه­ ها و چارچوب­هاي نظري پژوهش در ترجمه 29-30/9/90، دانشگاه علامه طباطبايي، با عنوان:

بررسي رويكرد درون نگري و روش تفكر گويا در مطالعه فرايندهاي ذهني در ترجمه: نگاهي بر پايه روانشناسي زبان

-- مقاله ارايه شده درهمایش فوق الذكر در دانشگاه علامه طاطبايي، با عنوان:

نگاهي به ترجمه از رويكرد بينامتنيت: نقد و بررسي مدل هاي تحليل متن بر اساس بينامتنيت و ارايه مدلي براي مطالعه ترجمه از اين رويكرد

-- سخنراني در همايش بزرگداشت فردوسي، 25 ارديبهشت 89 در دانشگاه اراك با عنوان:

كند و كاوي در آيين پهلوانان شاهنامه (ويرايش سخنراني در دست اقدام).

-- مقاله ارایه شده در همایش ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی، 28 و 29 اذرماه 1391، دانشگاه علامه طباطبایی، با عنوان:

نگاهی به رابطه ترجمه ادبی و ادبیات تطبیقی: ارتباط فرهنگی یا التقاط فرهنگی

-- مقاله ارایه شده در همایش بین المللی نقدِنقد: فلسفه زبان، نقد ادبی و مکتب های ادبی، 28- 27 شهریور 9، دانشگاه امام صادق, با عنوان:

بینامتنیت در خوانش و تحلیل متن ادبی: نقد نظریه و مدل های بینامتنیت و ارایه مدلی برای تحلیل متن از این رویکرد

-- مقاله ارایه شده در کنفرانس سالانه "تحقیقات در آموزش زبان" ، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، بهمن 1395/ فوریه 2017 با عنوان: The Effect of Indirect and Dynamic Written Corrective Feedback on Iranian EFL Learners’ Academic Writing

-- مقاله ارایه شده در کنفرانس فوق با عنوان:

د: طرح­هاي تحقيقاتي انجام شده

-- فرآیندهای شناختی و طراحی ذهنی در طراحی ترجمه. با حمایت دانشگاه اراک، 1380.

-- بررسي تاثير همينگوي بر ادبيات و نويسندگان معاصر ايران (دهه چهل). (با همكاري دكتر حميد عبداللهيان گروه ادبيات فارسي دانشگاه اراك؛ 1382.

-- تحلیل متن و تعیین واحدهای متنی در ترجمه. با حمایت دانشگاه اراک، 1386.

-- بررسی تاثیر آگاهی بینامتنیت در ترجمۀ متون ادبی (انگلیسی به فارسی): داستان کوتاه و شعر، با حمایت

دانشگاه اراک، 1390.

-- بررسي تاثير آگاهي بينامتنيت در خوانش متن ادبي : با تكيه بر ادبيات انگليسي (داستان کوتاه)، با حمايت دانشگاه اراك، فروردين 1391؛ با همكاري دكتر هوشنگ يزداني)

-- بررسی تطبیقی علل و عوامل روانی و اجتماعی رزم پهلوانان در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر. با حمایت دانشگاه اراک (اتمام یافته، 1994).

-- بررسی تاثیر آگاهی بینامتنیت در خوانش متن ادبی: با تکیه بر خوانش شعر انگلیسی، دانشگاه اراک (در دست انجام).

 

داوری ها

ه: داوري پايان نامه ها

داوري بيش از 40 پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه اراك و ساير دانشگاه ها

 

و: داوري طرح هاي تحقيقاتي

داوري تعداد فراوان (بيش از 25) طرح پژوهشي رسيده از معاونت پژوهشي دانشگاه­هاي مختلف كشور

 

ز: داوري مقالات مجلات علمي-پژوهشي و ... داخل و خارج

داوري ده ها مقاله علمي براي مجلات علمي معتبر (علمي-پژوهشي، ISC، و ... ) داخلي و خارجي

 

ح: داوري مقالات كنفرانش هاي علمي

داوري بيش از 40 مقاله براي كنفرانس هاي علمي (داخلي)

 

ط: داوري كتب (پژوهشي و درسي)، و ترجمه

داوري تعداد فراواني كتب پژوهشي، درسنامه، و ترجمه براي دانشگاه­ها جهت چاپ

 

ي: تاليفات:

1- كتاب زير با همكاري سعيد دهقان:

1-Ahmadian, M. and Dehghan, S. 2011. Kafka’s The Metamorphosis in Kierkegaardian Existentialism

 

2- Ahmadian, M., 2013. ‘The effects of Intertextuality Awareness on Literary text Translation: A Case Study’, in Georgeta Rata (ed.), Linguistic Studies of Human Language, Athens Institute for Education and Research, 2013, Chapter 33: 441-450.

- 3 همكاري با دانشنامه جهان اسلام و نگارش و ترجمه مقالاتي براي دانشنامه، كه در مجلدهاي 1-5 چاپ شده است.

4- فرهنگ اساطير و تلميحات در ادبيات انگليسي ، در دو جلد (در دست اقدام)

 

ک- سمت های علمی-اجرایی

-- معاونت آموزشی-دانشجویی دانشگاه اراک (1368-1371)

-- سرپرست دانشگاه پیام نور اراک (1378-1380)

-- معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه اراک (1380-1381)

-- عضو شورای پژوهشی استان (1389-1381)

-- عضو شورای دانشگاه اراک (به مدت 3 سال)

-- عضو شورای پژوهشی دانشگاه اراک (به مدت 3.5 سال).

-- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی، علوم رفتاری و اجتماعی (از 1391 تا کنون)

-- عضو هیات ممیزی دانشگاه اراک، از بهمن 93 تا کنون

-- مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی (فروردین 1395 تا کنون)