دكتر سيد محمد حسيني

 

نام و نام خانوادگی: سيدمحمد حسيني

سال تولد: 1354

شغل: عضو هيأت علمي

مرتبه علمی: استاديار

آدرس محل کار: دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه زبان و ادبيات انگليسي، اتاق 10

آدرس پست الکترونیک:hosseini.mohmd@yahoo.com, m-hoseini@araku.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلات

مقطع

دانشگاه

رشته

سال اخذ

دكتري

دانشگاه تربيت مدرس

زبان‌شناسي

1396

كارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

زبان‌شناسي همگاني

1380

كارشناسي

دانشگاه اراك

مترجمي زبان انگليسي

1377

 

سوابق پژوهشی

الف: تالیف:

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلات

الف: علمی پژوهشی

1388

«ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‎نامه»، مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های زبان‎شناسی، سال اول، شماره اول، صص 81-100.

1389

«نظری به نظریه‌های مبحث ادب در زبان‌شناسی»، مجله زبان‌شناسی، سال بیست و چهارم، شماره 47، صص 67-89.

1393

«راهبردهای بیان مخالفت در بین دانشجویان دختر و پسر» (همکار: مجید عامریان)، مجله زبان‌پژوهی، سال ششم، شماره 13، صص. 65-89.

1396

««رو» و «آبرو» دو روي مفهوم وجهه در فرهنگ ايراني: پژوهشي قوم‌نگارانه در كاربردشناسي زبان» (همكاران: فردوس آقاگل‌زاده، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، ارسلان گلفام)، جستارهاي زباني، شماره 41، صص 215-246.

1396

«وجهه در فرهنگ ايراني: بررسي قوم‌نگارانه مفهوم «آبرو»» (همكاران: فردوس آقاگل‌زاده، عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا، ارسلان گلفام)، زبان‌شناسي و گويشهاي خراسان، به‌زودي

 

 

ج: مقالات ارائه شده درهمایش‌ها و کنفرانس‌ها

13842005/

“Persian Agentive Passive: An Information Structuring Approach” in New Trends in Linguistics and Language Teaching: Proceedings of ICOLLT1, vol. 2, pp. 81-100. Tehran: SAMT

13892010/

“Power, Status, and Disagreement in a Master’s Thesis Defense Session”, Paper presented at the First Iranian Conference on Language, Discourse and Pragmatics (LDP2010): Ahwaz University.

 

1391

«تأثیر زبان مادری مترجم بر میزان دورگه‌سازی در متن ترجمه‌شده» (همراه با محمد فراهانی)، سخنرانی ارائه شده در کنفرانس ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی، 28 و 29 آذرماه، پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی

13912013/

“Persian Cultural Conceptualization of Face (āberu) and its Implications for Politeness Theory,” Paper presented at the Second Iranian Conference on Language, Discourse and Pragmatics (LDP2013), Ahwaz University

 

د: طرح‌های پژوهشی

1389

 

طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه اراک با عنوان: «بررسي تأثير قدرت، جنسيت و بافت بر چگونگي ابراز نظر مخالف در فارسی در دو بافت دانشگاهی» (همکار طرح: مجید عامریان)

1389

همکار پژوهشی در طرح تحقیقاتیِ «بررسی سبک و صدای صالح حسینی در مقام مترجم ادبی در ترجمه‌های فارسیِ به سوی فانوس دریایی و خشم و هیاهو» مصوب شورایِ پژوهشیِ دانشگاه اراک و کسب رتبه سوم بزرگسال جشنواره فارابی (مجریِ طرح: ابوالفضل حُری، همکار: مجید عامریان)

 

1391

 

 

همکار طرح «ارزیابی درونی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک»، (مجری: هوشنگ یزدانی، همکار: مسعود کشاورز)

 

 

 

 

سوابق تدریس

سوابق شغلی و اجرایی

 

سوابق اجرایی

آبان 1388-بهمن 1390

معاون مدیر کل امور آموزشی دانشگاه اراک

بهمن 1390-بهمن 1392

سرپرست اداره کل امور آموزشی دانشگاه اراک

 

فعالیتهای آموزشي

 

-كليات زبان‎شناسي 1 و 2، ساختِ زبانِ فارسی، واژه‎شناسی، بررسي مقابله‎اي ساخت جمله

-ترجمه شفاهي 1، 2 و 3، ترجمه نوار و فیلم، گفت و شنود 1 و 2

-نگارش پيشرفته، مقاله نويسي

-ترجمه متون ساده، ترجمه پيشرفته 1 و 2، ترجمه متون سیاسی