دكتر حميدرضا دولت آبادي

 

 

نام و نام خانوادگی : حميدرضا دولت آبادي

سال تولد : 1347

شغل : عضو هیئت علمی دانشگاه اراك

مرتبه علمی : استادیار

 

سوابق تحصیلی

1- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران سال 1372

2- کارشناسی ارشد آموزش زبان اتگلیسی دانشکاه اصفهان- ایران سال 1375

3- کارشناسی ارشد تحقیق و پژوهش کیفی در زبان های خارجی دانشگاه آکسفورد انگلستان سال 2005

4- دیپلم عالی ترجمه با گرایش ترجمه شفاهی از سازمان ملل متحد- سال 2008

5- دکتری در زبانشناسی کاربردی با گرایش منظور شناسی و تحلیل گفتمان از دانشگاه اکستر انگلستان سال 2010

 

زمینه های مطالعاتی و تحقیقات

روشهای تدریس زبانهای خارجی، جامعه شناسی زبان، منظور شناسی زبان، تجزیه و تحلیل گفتمان در محیط های مجازی، تحلیل گفتمان در مطبوعات

 

سوابق و زمینه های تدریس

الف : کارشناسی ( از سال 1375)

ترجمه شفاهی ، روشهای تدریس زبانهای خارجی، نامه نگا ری و مکاتبات به زبان انگلیسی، کاربرد اصطلاحات و تعبیرات به زبان انگلیسی، خواندن متون مطبوعاتی به زبان انگلیسی

ب: کارشناسی ارشد ( از سال 1389 تا کنون)

تجزیه و تحلیل کلام

روش تدریس زبانهای خارجی

پ . دکتری ( از سال 1393)

تحلیل کلام و گفتمان شناسی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

راهنمایی چندین تز دکتری در دانشگاه های اراک ، ایلام و الزهرا

راهنمایی و مشاوره چندين تز کارشناسی ارشد در دانشگاه های اراک ، بوشهر و قشم

راهنمایی چندين تز کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم و تحقیقات استان مرکزی

 

 

سوابق اجرایی و مدیریتی

  1. مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه اراک از سال 1377 تا 1380
  2. مدیر اداره روابط عمومی و بین المللی دانشگاه اراک از سال 1381 تا1383
  3. مدیر حوزه ی ریاست دانشگاه اراک از سال 1381 تا 1383
  4. همکاری های علمی و فرهنگی با سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن
  5. عضو کمیته ی تحصیلات تکمیلی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه اراک از سال 1393
  6. عضو کمیته ی فرهنگی دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه اراک از سال 1393

 

 

تحقیقات و مقالات

الف: پایان نامه تحصیلی

رساله کارشناسی ارشد در حوزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، دانشگاه اصفهان- ایران

رساله کارشناسی ارشد در حوزه تحقیقات و پژوهش های کیفی در حوزه آموزش زبان ها و ارتباطات، دانشگاه آکسفورد- بریتانیا

رساله دکتری در حوزه منظور شناسی و تجزیه و تحلیل کلام در ارتباطات زبانی؛ دانشگاه اکستر، بریتانیا

 

ب: مقالات چاپ شده در مجلات علمی، پژوهشی، ISI ، و.......

1- مقاله با عنوان " مطا لعه ای منظور شناختی بر گفتمان های بین فرهنگ ها در محیط های مجازی زبانی" در مجله ی بین المللی علوم اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات شماره دسامبر سال 2009

 

2- مقاله با عنوان" راهبرد های مهارت خواندن و درک مفاهیم و رابطه ی انها با تفکر انتقادی در بین دانشجویان زبان انگلیسی" با همکاری خانم ها عفت حسینی، فاطمه بخشی پور و شهرزاد سرفلاح ، در مجله ی بین المللی علوم کاربردی، شماره 17 (10): 1356-1364, 2012، © IDOSI Publications, 2012 ( دارای درجه ISI)

 

3- مقاله با عنوان " تاثیر کاربرد ریشه ها در آموزش واژه ها به فراگیران زبان خارجی." با همکاری خانم ها عفت حسینی، فاطمه بخشی پور و شهرزاد سرفلاح..در مجله ی... Theory and Practice in Language Studies vol.2,No.9,Septemer 2012 داری درجه ی Isc

 

4- مقاله با عنوان “ارتباط های دو جانبه بین استراتژی های یادگیری لغت و روان شناسی سبک ها” در مجله ی بین المللی latest Research in Science and Technology Auguest 2014 vol. 3 issue 4 با IMF 0.480

 

5- مقاله با عنوان " استراتژی های گفتمانی ادب در مکالمات روزمره" در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014 که در پایگاه علمی science direct قابل دسترسی است.

 

6- مقاله با عنوان " تاثیر مواد درسی و آموزشی اصیل بر آموزش مهارت شنیداری دانشجویان ایرانی" در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014

 

7- مقاله با عنوان " استفاده از استعاره های مفهومی در فیلم ها جهت استفاده در درس کاربرد اصطلاحات" در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014

 

8- مقاله با عنوان " ساختار جامعه شناختی زبان در زبان هنری با تاکید بر فیلم جدایی نادر از سیمین" " در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014

9- مقاله با عنوان" معیار های ارتباطی گرایس در جدل ها و بحث های گفتاری" " در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014

10- مقاله با عنوان " توانش استعاری و نسلط زبانی" " در مجله بین المللی Social and Behavioral Science شماره ی 98 سال 2014

 

11- مقاله با عنوان" تاملی در شکل و فرم شعر صفار زاده از منظر آشنایی زدایی" با همکاری خانم سمیرا شفیعی در فصلنامه ی علمی پژوهشی اندیشه های ادبی، شماره هفتم، سال 1390

 

12- مقاله با عنوا ن A Sociocultural perspective on Everyday Interactions در مجله Theory and practice in language studies vol. 5 No. 8 pp. 1652- 1658 August 2015 ( ISC)

 

13- مقاله با عنوان violating and Flouting of the Four Grician Cooperaive Maxims در مجله ISI]]International Review of Social Sciences Vol. 3 Issue 8 August 2015

 

14- مقاله با عنوان A critical Discourse Analysis on Newspapers ; the Case study of Nuclear Program of Iran در مجله International Journal of Research Studies in Education Jun

15- 2015 [ online ISSN 2243-7711 DOI 10.5861/ijrse 2015.1141]

 

16- مقاله با عنوان Evidence for L1 Sociopragmatic Transfer Among Iranian L2 Learners در مجله International Journal of Language, Literature and Culture [ May, 2015, vol.2 No.3 pp. 28-38]

 

 

پ: مقالات ارایه شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی

1- مقاله با عنوان." معیارهای نقد و بررسی ترجمه آثار داستانی" در نخستین کنفرانس ملی ترجمه ادبی، دانشگاه مشهد سال 1378

2- مقاله با عنوان" واِژه پرداز ها چه نقشی در آموزش و یادگیری نگارش زبان انگلیسی ایفا میکنند".در کنفرانس بین المللیIATEFL دانشگاه اکستر، بریتانیا، سال 2008

3- مقاله با عنوان " گفتمان بین فرهنگی در فضای دیجیتال" در کنفرانس بین المللی IADIS کشور اسپانیا، سال 2009

4- مقاله با عنوان" انتقال پذیری کنش ها و مفاهیم گفتاری از زبان اول به زبان دوم" در کنفرانس منظور شناسی زبان؛ دانشگاه لودز کشور لهستان، سال 2008

5- مقاله با عنوان " تحلیل گفتمان بین فرهنگی در فضای آموزشی مجازی" در کنفراتس بین المللی IALIC؛ دانشگاه ایستوان کشور مجارستان، سال 2007

6- مقاله با عنوان" تاثیر نرم افزارهای آموزشی و واژه پردازها بر نگارش دانشجویان زبان خارجی" در کنفرانس علمی محققین ایرانی مقیم اروپا، دانشگاه لیدز کشور بریتانیا، سال 2005

7- مقاله با عنوان " تشکیل جوامع اینترنتی و تاثیر آن بر زبان آموزی در محیط های مجازی دانشگاهی" در کنفرانس بین المللی.GLOCAL دانشگاه نیویورک، مقدونیه، سال 2008

8- مقاله با عنوان" بررسی رابطه بین خواندن و درک مفاهیم، تفکر انتقادی و راهبردهای خواندن در بین فراگیران زبان انگلیسی " در دومین کنفرانس بین المللی آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی دانشگاه بین المللی بارچ، کشور بوسنی سال 2012

 

9- مقاله با عنوان " موسيقيدرونيومعنويدرشعرطاهرهصفّارزاده" در دومین کنفرنس بین المللی زنان فارسی سرا، تهران، سال 1390

10- مقاله با عنوان" تكنيكهايآشنازدايزبانيدرشعرطاهرهصفّارزاده " در دومین کنفرنس بین المللی زنان فارسی سرا، تهران، سال 1390

11- مقاله با عنوان " "تکنیک های آشنازدای نحوی درشعرطاهره صفّارزاده در دومین کنفرنس بین المللی زنان فارسی سرا، تهران، سال 1390

12- - مقاله با عنوان "نوآوری درمحتوای شعرطاهره صفّارزاده" در دومین کنفرنس بین المللی زنان فارسی سرا، تهران، سال 1390

13- مقاله با عنوان " نقش عفاف و حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه با تاکید بر سیره ی حضرت زهرا ع"با هکاری آقای محمد رضا هاشمی در کنفرانس بین المللی بزرگداشت حضرت زهرا (ع)، دانشگاه اراک، اردیبهشت 1391

14-مقاله با عنوان " بررسی سبک شناسانه قطعات ولی دشت بیاضی" در همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی، مشهد-قاین، مهر ماه 1390

15- مقاله با عنوان " تبیین ترکیبات آشنا زدا در قصاید مولانا ولی دشت بیاضی" در همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی، مشهد-قاین، 1390

16-مقاله با عنوان " اشعار رضوی و ترکیبات آشنا زدا " در همایش ملی فرهنگ رضوی و جلوه های آن در زبان و ادبیات، کرمانشاه، 1390

17- مقاله با عنوان " بررسی اهمیت اعتماد اجتماعی و تاثیر آن بر دانشجویان" با همکاری آقای محمد رضا هاشمی در اولین همایش ملی دانشجو،نظم و امنیت، اراک، بهمن ماه 1389

18- مقاله با عنوان " تاثیر تحلیل ریشه شناختی واژگان بر اموزش واژه ها به دانشجویان زبان انگلیسی" در نهمین کنفرانس بین المللی تلسی، (TELSI) ایلام، 1389

19- مقاله با عنوان" جلوه ی دانشگاه های نوین در عصر جدید"در دومین کنفرانس تکنولوژی آموزشی ایران- دانشگاه اراک-ایران 1381

20.مقاله با عنوان" تحلیل گفتمان شناختی انتقادی بر پوشش خبری مربوط به رسوایی پاپ در مجله تایم" در دومین همایش ملی منظور شناسی زبان و تحلیل گفتمان، اهواز-ایران 1391

21. مقاله با عنوان" مقایسه ای منظور شناختی بر تعارفات بین زبان انگلیسی و فارسی" در همایش ملی آموزش زبان ها، مشهد-ایران 1391

22. مقاله با عنوان " کاربرد تکنواوژی در مهارت نگارش برای دانشجویان زبان های خارجی دانشگاه های ایران " ارایه شده در دومین کنفرانس بین المللی جهت گیری های جدید در ارتباطات گرجستان – تفلیس آگوست 2014

23- مقاله با عنوان Sociopragmatic Transfer among Multicompetent L2 Learners در کنفرانس بین المللی زبان ، گفتمان و منظور شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بهمن 1393

24- مقاله با عنوان Gender, social Class and Perceived Social Seriousness as Indicators of Pragmatic Variability در کنفرانس بین المللی زبان ، گفتمان و منظور شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بهمن 1393

 

 

ت: سخنرانی ها

1- سخنرانی با عنوان " تحلیل گفتمان شناسی حقوقی در ایران" به مناسبت هفته ی پژوهش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، آذر ماه 1392

2- سخنرانی با عنوان " تحلیل گفتمان و سینما با نگرشی بر فیلم جدایی نادر از سیمین" به مناسبت هفته ی پژوهش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، آذر ماه 1393

3- سخنرانی با عنوان "تحلیل ساختارهای گفتمان مدار" در دانشگاه اراک به مناسبت هفته ی پژوهش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، آذر ماه 1390

 

4- سخنرانی با عنوان " فرار مغز ها: راهبرد ها و مسولیت ها" با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه اراک ، سال 1381

 

 

5- سخنرانی با عنوان "تاثیرات تکنولوژی اطلاعات بر یادگیری مهارت نگارش در بین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی" در همایش سالانه دانشجویان و اساتید دانشگاه های جنوب غرب بریتانیا، دانشگاه اکستر، سال 2005

 

 

6- . سخنرانی با عنوان" گفتمان بین فرهنگی در محیط های مجازی آموزشی" در همایش تخصصی دانشجویان و اساتید دانشگاه های جنوب غرب بریتانیا، دانشگاه پلیموث، سال 2006

 

 

7- . سخنرانی با عنوان" تحلیل گفتمان در ارتباطات بین فرهنگی مجازی" " در کنفرانس سالانه تخصصی دانشجویان و اساتید دانشگاه های جنوب غرب بریتانیا، دانشگاه اکستر، سال 2007

 

8- . سخنرانی با عنوان" راهکارهای چاپ و پذیرش مقالات در مجلات علمی معتبر در سطح جهان" در گرهمایی نوروزی دانشجویان ایرانی مقیم اروپا، بریتانیا سال 2008

 

ث: تالیفات

1- کتاب با عنوان" کارگاه شنیداری برای دانشجویان زبان انگلیسی" با همکاری اقای رضا صابری، انتشارات نوای دانش، سال 1383

 

 

2- کتاب با عنوان INTERCULTURAL DISCOURSE IN VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS, A SOCIO-PRAGMATIC STUDY انتشارات VDM، ایالات متحده امریکا، سال 2010

 

3- تالیف یک بخش از کتاب "Interdisciplinary Approaches to Communication Studies " با عنوان Transferability of L1 Refusal strategies to L2 Contexts..چاپ آکادمی مطالعات بین المللی لودز کشور لهستان، سال 2011

 

 

4- ترجمه ی کتاب با عنوان " با او زندگی کن" ( بررسی شیوه های نوین برخورد با معضل اعتیاد) با حمایت دفتر تحقیقات اجتماعی ناجا 1393

ج . برگزاری کارگاه ها

1- اجرای کارگاه با عنوان " نامه نگاری و ارتباطات مدرن در عرصه ی نوین" به زبان انگلیسی برای استادان و محققین دانشگاه ها اراک آبان ماه 1393

2- اجرای کارگاه با عنوان " رویکردی دوباره به کاربرد نرم افزار اند نوت در تحقیقات به ویژه در آموزش زبان انگلیسی" در " با همکاری آقای رضا فرهنگ در نهمین کنفرانس بین المللی تلسی، (TELSI) ایلام، 1389

 

 

3- اجرای کارگاه با عنوان " راهکارهای چاپ مقاله در مجلات معتبر بین المللی" در گردهمایی نوروزی دانشجویان و محققین ایرانی مقیم اروپا و بریتانیاٰ؛ شهر لوو انگلستان؛ مارس 2008

 

 

4- اجراي كارگاه نامه نگاري و مكاتبات بين الملل براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري. دانشگاه اراك. ايران خرداد 1393