آقاي رحيم دهقان

 

 

نام و نام خانوادگی: رحيم دهقان

سال تولد: پنجم آبان 1337

شغل: عضو هيئت علمي گروه زبان انگليسي

مرتبه علمی: مربي

آدرس محل کار: دانشگاه اراك

آدرس پست الکترونیک:r-dehghan@araku.ac.ir

 

 لینک ها :   رزومه - برنامه درسی