دكتر هوشنگ يزداني

دکتر رجای

 

نام و نام خانوادگی: هوشنگ یزدانی قره آغاج، متولد 1337/10/14

وضعیت تاهل: متاهل، دارای دو فرزند

شغل: عضو هیات علمی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه اراک؛ استادیار، پايه 15

نشانی رایانامه: h-yazdani@araku.ac.ir

آدرس: اراک، میدان دکتر شریعتی، دانشکاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

 لینک ها :   رزومه - برنامه درسی