اطلاعیه ها - اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

محورهای همایش
  • مديريت
  • حسابداري
  • حقوق
  • روانشناسي
  • اقتصاد و کارآفريني
  • ادبيات
  • جغرافيا و شهرسازي
  • تکنولوژي آموزشي
  • مديريت بيمه
  • فناوري اطلاعات

پوستر همایش